Distributionsförsening i Västmanland idag tisdagen den 11 februari 2020

Idag är det förseningar i Kungsör – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.15