Distributionsförsening i Kolsva

Idag är tidningsdistributionen försenad i Kolsva. Utdelningen beräknas vara färdig till klockan 7:30.