Distributionsförsening i Arboga och Köping onsdag 3 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i  Arboga och Köping till klockan 08.00.