Avvikande autogirodragning

På grund av ett systemfel så uteblev autogirodragningen för flertalet prenumeranter under december månad. Det kommer därför dras ett dubbelt belopp i januari månad för er som är påverkade.