När har ni bokningsstopp för annonsering i Bärgslagsbladet och Arboga Tidning?

Ordinarie bokningsstopp är tre arbetsdagar före införandedagen kl 12, om du väljer att ringa eller mejla oss, och kl 17 om du använder vår självbetjäning. Tänk på att vara ute i god tid med din bokning speciellt dagarna före, under och efter stora helger.