Distributionsförseningar i Västmanland och Södra Dalarna idag fredagen den 27 mars 2020

Idag är det sent i:

Nibblesbacke, Köping – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00

Avesta – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00