Distributionsförseningar i Avesta

Idag är tidningsdistributionen försenad i Hede, By Kyrkby och Näs Bruk till 10:30