Distributionsförseningar 2 november

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

Avesta: 09:00