Distributionsförseningar 12 januari Avesta

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Avesta: 09:00