Distributionsförsening i Avesta onsdag 26 juni

Idag är tidningsdistributionen försenad i Avesta med omnejd. Utdelningen pågår fram till klockan 8:00.