Tidningsutdelningen försenad i Villastaden/Södertull och centrala Gävle Norr

Tidningsutdelningen är idag tisdag försenad i Villastaden/Södertull och centrala Gävle Norr. Den beräknas vara färdig kl. 09:30 i Villastaden/Södertull och kl. 08:30 i centrala Gävle Norr.