Tidningsutdelningen försenad i Valbo, Södra Bomhus, centrala Gävle Norr

Tidningsutdelningen är idag fredag försenad i Valbo, Södra Bomhus och centrala Gävle Norr. Den beräknas vara färdig kl. 09:00 i Valbo och kl. 08:00 i Södra Bomhus och centrala Gävle Norr.