Tidningsutdelningen försenad i Valbo

Tidningsutdelningen är idag onsdag försenad i Valbo. Den beräknas vara färdig kl. 07:45.