Tidningsutdelningen försenad i Stigslund

Tidningsutdelningen är idag tisdag försenad i Stigslund. Den beräknas vara färdig kl. 09.00.