Tidningsutdelningen försenad i Sörby

Tidningsutdelningen är idag torsdag försenad i Sörby, Gävle. Den beräknas vara färdig kl. 09:00.