Tidningsutdelningen försenad i Ockelbo

Tidningsutdelningen är idag torsdag försenad i Ockelbo. Den beräknas vara färdig kl. 09:00.