Tidningsutdelningen försenad i Forsbacka, Sandviken och Sätra

Tidningsutdelningen är idag tisdag försenad i Forsbacka, Sandviken och Sätra. Den beräknas vara färdig kl. 09:00.