Tidningsutdelningen försenad i Bomhus, Norrsundet, på Söder i Gävle och i Årsunda, inställd på Eskön

Tidningsutdelningen är idag torsdag försenad i Bomhus, Norrsundet, på Söder i Gävle och i Årsunda, och beräknas vara färdig kl. 09:00. På Utskärsvägen på Eskön är tidningsutdelningen inställd helt på grund av okörbara vägar.