Tidningsutdelningen försenad i Bergby.

Tidningsutdelningen är idag torsdag försenad i Bergby. Den beräknas vara färdig kl. 08:30.