Tidningsutdelning försenad på grund av tryckerifel

Tidnings- och paketutdelningen är idag fredag försenad i hela Gästrikland samt Skutskär/Älvkarleby på grund av problem i tryckeriet. Den beräknas vara färdig kl. 07:45. Mer sent i centrala Gävle Norr och i Valbo, färdigt ca kl. 08:30 i de områdena.