Tidningsutdelning försenad i Norrsundet, Valbo, Nordost i Gävle

Tidningsutdelningen är idag tisdag försenad i Norrsundet, Sätra och på Nordost i Gävle. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.