Tidningsutdelning försenad i Hille och Björksätra

Tidningsutdelningen är idag onsdag försenad i Hille och Björksätra. Den beräknas vara färdig klockan 09:00.