Tidningsutdelning försenad

Tidningsutdelningen är idag onsdag försenad i Björke och Trödje. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.