Tidningsutdelning försenad

Tidningsutdelningen är idag söndag försenad på söder i Gävle. Den beräknas vara färdig kl. 09:30.