Tidningsutdelning försenad

Tidningsutdelningen är idag torsdag försenad i Hille. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.