Tidningsutdelning försenad

Tidnings-  och paketutdelningen är idag tisdag försenad i Björksätra, Hille och Andersberg på grund av sjukdom. Den beräknas vara färdig kl. 10:00 i Björksätra och Hille och kl. 08:00 i Andersberg.