Tidningsutdelning försenad

Tidnings- och paketutdelningen är idag fredag försenad på Eskön, i Valbo, i Björksätra och på Brynäs. Den beräknas vara färdig kl. 08:00 i Bönan, 10:30 i Valbo, samt kl. 07:30 på Brynäs och i Björksätra.