Tidningsutdelning försenad

Tidnings- och paketutdelningen i Björke, Stigslund, Skutskär och på söder i Gävle är idag lördag försenad. Den beräknas vara färdig kl. 08:00 i Björke och Stigslund, och kl. 07:30 på söder och i Skutskär.