Tidningsutdelning försenad

Tidningsutdelningen är idag försenad i Björke och Trödje. Den beräknas vara färdig kl. 08:00. Även försening på Brynäs och Söder i Gävle. Utdelning på Brynäs beräknas vara klar kl. 09:00, på Söder kl. 07:15.