Lördag 5e mars. Försenad tidningsdistribution i Gävle

Idag Lördag den 5 mars har vi försenad utdelning på ett distrikt i Gävle

Området som berörs är
Södra Bomhus

Utdelning beräknas pågå fram till ca 09:00