Idag Torsdag 29/4 har vi en Tryckeriförsening

Hela Gästrikland berörs.

Utdelning kan komma att pågå fram till 09:00 i vissa områden.