Förseningar i hela Gästrikland

Problem i tryckeriet i natt gör att alla tidningar är försenade i hela Gästrikland. Centralorterna, Gävle och Sandviken bör vara klara till 7:00, ytterområdena bör vara klara till 8:00