Försening

Idag är tidningen försenad på grund av sjukdom.

Tidningarna beräknas vara utdelad till klockan 13.30