Distributionsförseningar i Valbo, Sandviken, Ockelbo och Åmot, idag fredagen den 20 januari

Idag är det sent i:

Valbo – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:00.

Centrala Sandviken – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00.

Ockelbo/Åmot – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:30.