Distributionsförseningar i Sandviken idag lördagen den 26 november

Idag är det sent i:

Forsbacka och Sandviken – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10:00.