Distributionsförseningar i Ockelbo och Åmot idag måndagen den 22 februari

Idag är det sent i:

Ockelbo och Åmot – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:30.