Distributionsförseningar i Norrsundet idag lördag den 20 mars

På grund av underkylt regn är distributionen av morgontidningar försenad till ca 09:00 idag.