Distributionsförseningar i Gävle idag torsdagen den 23 december 2021

Idag är det sent i:

Nordost – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00.

Sätra – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00.

Gävle Strand – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:00.

Brynäs – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:00.

Norra Centrala delarna av Gävle – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:00.