Distributionsförseningar i Gävle idag torsdagen den 16 februari

Idag är det sent i:

Valbo – Utdelningen beräknas vara klar 07:00.

Brynäs – Utdelningen beräknas vara klar 08:00.

Gävle Strand – Utdelningen beräknas vara klar 10:00.