Distributionsförseningar i Gävle idag tisdagen den 24 november 2021

Idag är det sent i:

Bomhus – Utdelningen beräknas vara klar till 08:00.