Distributionsförseningar i Gävle idag tisdagen den 23 november 2021

Idag är det sent i:

Södertull/Söder – Utdelningen beräknas vara klar klockan 08:30.