Distributionsförseningar i Gävle idag söndagen den 23 januari 2022

Idag är det sent i:

Lexe/Hagaström – Utdelningen beräknas vara klar 09:30.