Distributionsförseningar i Gävle idag lördagen 19/3

Idag är distributionen försenad i följande områden:

Södra Bomhus. Utdelning beräknas färdig ca kl. 08:30.

Gävle, Norr. Utdelning beräknas vara färdig ca kl. 08:00.