Distributionsförseningar i Gävle idag fredagen den 26 november 2021

Idag är det sent i:

Bomhus – Utdelningen beräknas vara klar 09:30.

Gävle Strand – Utdelningen beräknas vara klar 08:00.