Distributionsförsening I Forsbacka Söndagen den 20 september

Idag är det sent i:

Forsbacka – utdelningen beräknas vara klar till 09:30