6/7 Försenad utdelning i Gästrikland

Försenad utdelning i Åshammar och Järbo beräknas klart 08:00. Centrala Gävle beräknas klart 08:15