Förseningar i distributionen fredag 3/11

På grund av snöoväder söderut så kom tidningarna fram sent till distributörerna i Örnsköldsvik.

Vi beräknar att utdelningen på de flesta håll ska vara färdig ca 07:30.