Förseningar i distributionen fredag 19/1

På grund av att gårdens tidningar delas ut tillsammans med dagens så blir distributionen sen denna morgon.
Vi beräknar att det ska vara färdigt överallt till ca 08:30.