Försening i distributionen torsdag 12/10

I centrala Örnsköldsvik blir utdelningen idag försenad då en ny vikarie kör distriktet.

Distributionen där beräknar vi vara färdig ca 11:00.