Försening i distributionen onsdag 27 mars

På grund av en punktering så blir distributionen idag försenad omkring Bredbyn, Mellansel och Solberg.
Vi beräknar att utdelningen där ska vara klar ca 10:30.